Oslavy 92. výročí Rumburské vzpoury 21. května 2010 (13:00 Památník na popravišti)

Bez větší publicity proběhla letošní oslava nekulatého 92. výročí Rumburské vzpoury. Nebyla anocována ani v aktualitách na webu města Rumburk, jen v "Kalendáři kulturních a sportovních akcí Duben - Červen 2010" a v Rumurských novinách č. 10 (z 20.5.2010). Pouze město Nový Bor na svém webu zveřenilo pozvánku na vzpomínkový akt 28. května k 92. výročí potlačení Rumburské vzpoury, která se stala na konci května 1918 největším protestem na území Českých zemí proti 1. světové válce.

Pietní akt u památníku na popravišti vzbouřenců (za rumburským hřbitovem) byl zahájen položením věnců a kytic zástupci měst Rumburk a Nový Bor, občanských sdružení a institucí. Senátor a starosta města Rumburk Ing. Jaroslav Sykáček uvedl hlavní vystoupení, ve kterém byl připomenut význam Rumburské vzpoury.
Po skončení pietního aktu u památníku na popravišti se delegace odebraly k položení věnců a kytic k soše "Nepokořený" v Parku Rumburské vzpoury.
Nemá cenu zde podrobně popisovat příčiny, průběh a potlačení této vzpoury, to nejlépe vystihl historik PaedDr. Jindřich Marek (ZŠEŘELÁ STRANA HVĚZDY ZVANÉ PELYNĚK). Jen bych připomenul, že se jednalo o jednu ze tří největších vzpour v rámci Rakousko-Uherské monarchie.

 • Vzpoura v boce Kotorské v Černé Hoře začala 1. února 1918 na pancéřovém křižníku Sankt Georg a depotní lodi ponorek SMS Gäa. Zúčastnilo se jí přibližně 3000-4000 námořníků. Velení rakousko-uherského loďstva jí izolovalo a úspěšně potlačilo. Vzpoura nebyla vnitřně jednotná a byla izolována od ostatních nespokojených posádek. Rakušané proti vzbouřencům nasadili tři bitevní lodě a dělostřelectvo, Němci pak ponorky.
  Dne 3. února 1918 byla vzpoura potlačena, 800 námořníků bylo vsazeno do těžkého žaláře, 432 z nich bylo do konce války souzeno stanným soudem a čtyři vůdcové vzpoury byli, včetně Čecha Františka Rasche, popraveni.
 • 2. června 1918 v srbském Kragujevaci začala vzpoura 71. pluku z Trenčína, skládajícího se vesměs ze slovenských vojáků. Do vzpoury se zapojili téměř všichni vojáci tzv. drotárskeho regimentu, určení k odjezdu na bojiště. Vzpoura vznikla po konfliktu vojína s rotmistrem. Vojáci už byli unavení z bojů, hladoví a měli znovu odejít na frontu. Po protiútoku 3. 6. 1918 se pro nedostatek střeliva vzbouřenci vzdali. Soud obvinil 81 vojáků, mnohé odsoudil na dlouholeté tresty vězení a 44 slovenských vojáků k trestu smrti. Poprava byla vykonána téhož dne na staré srbské střelnici asi kilometr od města.

Moje generace zná Rumburskou vzpouru už od školních dob (chodili jsme se školou na oslavy jak k památníku na popravišti, tak do Parku Rumburské vzpoury), na letošních oslavách (na popravišti) však školní mládež chyběla.

Odkazy:
Pozvánka na pietní akt / RUMBURSKÁ VZPOURA - 92 let: http://www.novy-bor.cz/zpravodajstvi/pozvanka-na-pietni-akt.html
PaedDr. Jindřich Marek: ZŠEŘELÁ STRANA HVĚZDY ZVANÉ PELYNĚK / Rumburská vzpoura - filmová fikce a skutečnost: http://www.luzicke-hory.cz/historie/index.php?pg=clanek02c
Toulavá kamera / Rumburská vzpoura (video): http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?article_id=2054
Vzpoura v boce Kotorské: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzpoura_v_boce_Kotorské
Trenčín / Mesto si pripomína 90. výročie vzbury vojakov v Kragujevaci: http://www.trencin.sk/39158

Fotogalerie:
PICTm485.gif ... Památník na popravišti vzbouřenců před pietním aktem
PICTm486.gif ... Detail nápisu na památníku
PICTm487.gif ... Celkový pohled na památník
PICTm488.gif ... Květiny a věnce u desky "POPRAVIŠTĚ VZBOUŘENCŮ"
PICTm489.gif ... Kladení květin a věnců (1)
PICTm490.gif ... Kladení květin a věnců (2)
PICTm491.gif ... Kladení květin a věnců (3)
PICTm492.gif ... Kladení květin a věnců (4)
PICTm493.gif ... Památník s květinami a věnci (1)
PICTm494.gif ... Úvodní slovo senátora a starosty města Rumburk Ing. Jaroslava Sykáčka
PICTm495.gif ... Hlavní vystoupení - historie Rumburské vzpoury
PICTm497.gif ... Památník s květinami a věnci (2)
PICTm498.gif ... Památník s květinami a věnci (3)
PICTm508.gif ... Socha "Nepokořený" v Parku Rumburské vzpoury s květinami a věncem (1)
PICTm509.gif ... Socha "Nepokořený" v Parku Rumburské vzpoury s květinami a věncem (2)
PICTm510.gif ... Socha "Nepokořený" - detail květin a věnce
PICTm514.gif ... Pamětní deska na škole v Tyršově ulici - detail
PICTm515.gif ... Pamětní deska na škole v Tyršově ulici - celkový pohled
PICTm516.gif ... Škola v Tyršově ulici, kde vzpoura vypukla

PICTm485PICTm486PICTm487PICTm488PICTm489PICTm490PICTm491PICTm492PICTm493PICTm494PICTm495PICTm497PICTm498PICTm508PICTm509PICTm510PICTm514PICTm515PICTm516

Rubriky:

Zpět na komentářeReakce na příspěvek

jitka nová
před 4 roky

rumburská vzpoura by především v dnešní době ani svými oslavami neměla děsit děti palbou z pušek-i když zastaralých...jste trapní!

*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha

Archív

Rychlé komentáře

LEV (23. července - 22. srpna)

Citáty a aforismy

 • Když není práce protkaná láskou, je zbytečná. (Matka Tereza)
 • Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe. (Petronius)
 • Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu. (Immanuel Kant)
 • Milióny lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom nevědí, co mají dělat, když v neděli odpoledne prší. (Susan Ertz)
 • Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu, která ho považuje za muže. (Gabriel Laub)
 • Je lepší radovat se z květu růže, než strkat její kořen pod mikroskop. (Oscar Wilde)
 • Život má smysl, jestliže mu ho člověk chce dát. / Kdo se nepoučil z historie, musí ji znova prožívat. (Jean-Paul Sartre)
 • Chceš-li říkat pravdu, obrať ji ve vtip, jinak tě to bude stát krk. (Billy Wilder)
 • Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám. (François Fénelon)
 • Snáší-li žena druhou ženu, je k ní laskavá. Nesnáší-li, je k ní velmi laskavá. (George Sandová)
 • Všichni lidé jsou obyčejní, neobyčejní lidé jsou ti, kteří to vědí. (Gilbert Keith Chesterton)
 • Alkohol je pro lidský mozek tím, čím je písek v ložiscích stroje. Obojí znemožňuje pracovní výkon. (Thomas Alva Edison)
 • Jedním z tajemství života je, že vše, co má v životě nějakou cenu, děláme pro druhé. (Lewis Carroll)
 • Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají. (Karel Čapek)
 • Největší předností některých mužů je jejich žena. (George Sandová)
 • Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, ale překážejí jim v jejich realizaci. (Oscar Wilde)
 • Nakladatel mě požádal, abych napsal knihu o technice malby. Napsal jsem ji. Když jsem ji přečetl, naučil jsem se malovat. (Salvádor Dalí)
 • Základní ideu kinematografie vyslovil už Galileo Galilei – A přece se točí! (Gabriel Laub)
 • Má-li film úspěch, je to byznys, nemá-li úspěch, je to umění. (Carlo Ponti)
 • Film je jediný byznys, kde se můžete postavit před sebe a aplaudovat si. (Will Rogers)
 • Ničím neprozrazují lidé svůj charakter víc než tím, co je jim k smíchu. (Johann Wolfgang Goethe)
 • Proč všechny války končí tak nešťastně? Poněvadž vojáci vykračují levou nohou. (Vlasta Burian)
 • Nejvyšším úkolem státu, monarchie, je vychovat z občanů svobodně myslící lidi. (Císař Josef II.)
 • Řemeslo se naučí každý, umění nikdo. (Leonardo da Vinci)
 • Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život. (Konfucius)
 • Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí, já, ať se páni mračí, já musím s pravdou ven. Co na světě mám rád, nedám si brát, než takhle tancovat, to se chci radši prát! (Těžká Barbora - Jiří Voskovec a Jan Werich)
 • Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. (André Maurois)
 • Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře druhá. (Sofoklés)
 • Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna. (Lidová pranostika)
 • Odvážným se nikdy nic nestane. (Ernest Hemingway)
 • Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák. (Karel Čapek)
 • Nemůžeme ztrácet naději v lidstvo, když víme, že Mozart byl člověk. (Albert Einstein)
 • Chladná žena je taková, která ještě nepotkala muže, jehož by mohla milovat (Božena Němcová)
 • Život je plný zklamání a je to celkem v pořádku. Maso chutná nejlíp po hladu a postel je nejměkčí po těžké cestě. (Jack London)
 • Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda (Friedrich Dürrenmatt)
 • Třeba si mě mlaťte, ale nechte mě se smát. (Moliére)
 • Piš dopis, když se rozčílíš, do obálky ho však vlož až druhý den. (Erich Maria Remarque)
 • Mýlíme se všichni, jen každý se mýlí jinak. (Ludwig van Beethoven)
 • Naděje je věc s peřím, která se usadí v duši, a zpívá melodii beze slov a vůbec nikdy nepřestane. (Emily Dickinsonová)
 • Co je lepší než moudrost? Žena. A co je lepší než dobrá žena? Nic. (Geofrey Chaucer)
 • Svět přes kameru je mnohem lépe vidět. (Louis Malle)
 • Premiéra je nejhorší představení, proto o ní kritici tak rádi píšou. (Karel Čapek)
 • Život nemá žádnou povinnost dát nám to, co od něj očekáváme. (Margaret Mitchellová)
 • Pošetilí se osudu bojí, moudří jej snášejí. (Publilius Syrus)
 • Čím víc se člověk na nějakou věc dívá, tím méně ji vidí, a čím víc ji studuje, tím méně o ní ví. (Gilbert Keith Chesterton)
 • Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy. (Albert Einstein)
 • Láska je migréna srdce, nenávist migréna rozumu. (Robert Graves)
 • O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností. (Robert Fulghum)
 • Literárním hrdinům se stává, že nejsou věrní historii. Historie na oplátku nebývá věrná svým skutečným hrdinům. (Gabriel Laub)
 • Humor je nejlepší náplast na rány života. (Wilhelm Bousset)
 • Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak – ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme. (André Maurois)
 • Genialita je jedno procento inspirace a devadesát devět procent tvrdé práce. (Thomas Alva Edison)
 • Kdo nečte, nezná svět. (Arno Schmidt)
 • První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatuješ jeho číslo. (Emil Zola)
 • Svět je krásný a jedinečný. Jediné, co je nepochopitelné, je to, co dělají lidé. (Ephraim Kishon)
 • Sláva je nakloněna tomu, kdo ji nevnímá, odmítá však toho, kdo se za ní žene. (Voltaire)
 • Proboha kdo by chtěl, aby herci na plátně mluvili! (Harry Morris Warner)
 • Pouze ten křičí, kdo není ujištěn o pravdě svých slov. Pravdě pak sluší pevnost a chladná prostota. (Ferdinand Peroutka)
 • Vůle člověka – to je jeho štěstí. (Friedrich Schiller)
 • Je jediný způsob, jak porozumět ženám. Bohužel nikdo ho nezná. (Charlie Chaplin)
 • Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli… (Jan Hus)
 • Život sestává z mnoha malých mincí, a kdo je umí sbírat, má bohatství. (Jean Anouilh)
 • Mocní jsou většinou jak divadelní masky a obdiv vzbuzují jen u prodejné chásky. (Jean de La Fontaine)
 • Moje obrazy, to je můj deník. Myslím, že člověk maluje jeden obraz celý život (Josef Jíra)
 • Definice sobce: Je to každý, kdo dbá více o sebe, než o mne. (Julian Tuwim)
 • Nevadí mi žít v mužském světě, když v něm mohu zůstat ženou. (Marylin Monroe)
 • V lásce najdeš všechny tyhle vady: bezpráví, podezření, nepřátelství, příměří, válku a pak smír. (Publius Terentius Afer)
 • Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si dovedou hrát občas na hloupé. (Jan Werich)
 • Jste-li matkou, nikdy nejste samy - matky jsou vždy v duchu se svými dětmi. (Sophia Loren)
 • Žena je jako lilie: jemný muž se jí neodváží dotknout, ale přijde osel a sežere ji. (François de La Rochefoucauld)
 • Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlnosti je tyranií. (Blaise Pascal)
 • V nejzkaženějším světě je nejvíc zákonů. (Publius Cornelius Tacitus)
 • Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, na níž je založena světovláda hlouposti. (Maria von Ebner Eschenbachová)
 • Největší umění a hrdinství je unést vlastní život od začátku až do konce a neztratit při tom lidskou důstojnost. (Sandor Marai)
 • Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždycky pravdu. (Winston Churchill)
 • Čaj ze mne uvolňuje nápady, které dřímají v hlubinách mé duše. (Lev Nikolajevič Tolstoj)
 • Jaro je roční období, kdy je vám do zpěvu, i když máte boty plné deště. (Gary Larson)
 • Že nedostanete vždy to, co si přejete, je pro vás někdy obrovské štěstí. (Dalajláma)
 • Originální není ten, kdo nikoho nenapodobuje, ale ten, jehož nelze napodobit. (Francois René de Chateubriand)
 • Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. (Seneca)
 • Jistota, že jsme nejinteligentnější, je povážlivá už proto, že ji s námi sdílí tolik tupců. (Albert Camus)
 • Člověk musí hodně studovat, aby málo věděl. (Charles-Louis Montesquieu)
 • Žena vždy učiní, co muž chce, požaduje-li muž, co si ona přeje. (Liz Taylorová)
 • Ženská duše je pro mě otevřená kniha, ale napsaná v nesrozumitelném jazyce. (Ephraim Kishon)
 • Jako malý kluk jsem měl ctižádost roztrhnout poupě máku a rozvinout je v plný neporušený květ. Tak si má počínat také romanopisec. (Karel Poláček)
 • Na otázku, zda jsem pesimista nebo optimista, odpovídám, že mé poznání je pesimistické, ale mé chtění a naděje jsou optimistické. (Albert Schweitzer)
 • Nejhodnotněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává přítomnosti. (Albert Camus)
 • Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe. (John Lennon)
 • Žádný člověk není tak bohatý, aby si mohl koupit svou vlastní minulost. (Oscar Wilde)
 • Národ bez historické paměti je odsouzen k degradaci. (Andrej Sacharov)
 • Láska a nenávist jsou dvě sestry: kde je jedna, přijde i druhá a potom společně odejdou. (Francois René de Chateaubriand)
 • Literární jazyk je jako víno na rtu. (Virginia Woolfová) 
 • V den, kdy nebudu zamilován, doneste mne ke hrobu. (Giacomo Puccini)
 • Svoboda s sebou nese mnoho obtíží a demokracie není dokonalá, ale nikdy jsme nemuseli postavit zeď, abychom udrželi lidi uvnitř, abychom jim zabránili odejít. (John Fitzgerald Kennedy)
 • Člověk, který nesní, je jako člověk, který se nepotí: střádá v sobě spoustu jedu. (Truman Capote)
 • Nemůžete-li snést samotu, možná, že ostatní také nudíte. (Oscar Wilde)
 • Recept na šťastný život je jednoduchý - to, co děláme, dělat z lásky k věci. (Karel Čapek)
 • Inteligence bohužel není choroba nakažlivá. (Oscar Wilde)
 • Smích je mým koníčkem, raději se směju, než myslím. (Bruno Cremer)
 • Hoří dychtivostí mluvit - víc než my ho poslouchat. (Molière)
 • Nepředvídatelné není vymyšlené, vyfantazírované nebo vysněné, ale bezmezně skutečné. Nepředvídatelné vždycky dostane za pravdu. (Jiří Kolář)
 • Co je člověk, umí-li na životě vydobýt jen potravu a spánek? Pouhé zvíře! Ten, který nám dal schopnost přemýšlet, jistě si nepřál, aby božský rozum v nás bez užitku hnil. (William Shakespeare - Hamlet, kralevic dánský)
 • To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opouštění ideálů. (Karolína Světlá)
 • Se zánikem vědomí osobní svobody zaniká i vědomí osobní odpovědnosti. Pokud si člověk uvědomí tohle, nemůže se divit podobě světa, ve kterém žije. (Jan Zábrana)
 • Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen snese, než tajemství by skryl. (Gaius Titus Petronius zvaný Arbiter elegance)
 • Dobro projde často beze stopy, zlo za sebou táhne následky. (Knut Hamsun)
 • Zvídavost pramení někdy ze skutečného zájmu poznat něco nového a užitečného, jindy ze ctižádosti vědět, co nevědí druzí. (Francois de la Rochefoucald)
 • Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje. (Oscar Wilde)
 • Leccos, co prožijeme v dětství, nabude svého smyslu teprve po mnoha letech. A mnoho z toho, co se nám přihodí později, bychom bez vzpomínky na dětství ani nepochopili. (Erich Kästner)
 • Živený bolestí jsem v slzách radost samá, mně stejně protiví se den jako černá noc, to pro vás, paní má, se takto světem ploužím… (Francesco Petrarca: Sonety Lauře)
 • Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru. (Robert Louis Stevenson)
 • Čas jsou prý peníze, ale peníze se nevyrovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic. (Jan Neruda)
 • Pokud budete soudit rybu podle její schopnosti šplhat na strom, bude celý život věřit tomu, že je hloupá. (Albert Einstein)
 • Šťastný je muž, jenž se ožení se svou milovanou. Ale ještě šťastnější je ten, který miluje ženu, kterou si vzal. (Gilbert Keith Chesterton)
 • Věčné pravdy a věčná práva vždy plály na nebi lidského poznání, ale jen velmi pomalu byly přenášeny dolů, vlévány do forem, naplňovány životem, proměňovány v činy… (Bertha Suttnerová)
 • Nejlepší způsob, jak něco dokázat, je přestat mluvit a začít konat. (Walt Disney)
 • Dejte mi pevný bod a pohnu zeměkoulí. (Archimédes)
 • Štěstí se podobá zdraví. Dokud je máte, ani si ho nepovšimnete. (Ivan Sergejevič Turgeněv)
 • Fantazie opuštěná rozumem plodí nemožné stvůry. Spojená s ním je matkou všech umění a zdrojem jejich základů. (Francisco Goya)
 • Jakákoli šílenství se stanou pravdou, když se opakují dostatečně často. (Milena Jesenská)
 • V každém muži je skryto dítě. Proto chce pravý muž dvojí: nebezpečí a hru. (Fridrich Nietzsche)
 • Nejdříve si knihu koupíš, potom si ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hladem, kdyby tomu bylo naopak! (Karl Kraus)
 • Pokud nemiluji, nejsem ničím. (Jean Racine)
 • Ženy by chtěly prožívat v lásce romány, muži kratičké povídky. (Daphne du Maurier)
 • Velkým nebezpečím pro naši společnost je to, že všechny její mechanismy jdou čím dál víc ztuha, kdežto její duch je čím dál labilnější. (Gilbert Keith Chesterton)
 • Co se rozumí samo sebou, to se obyčejně nejdůkladněji zapomene a jen velmi zřídka udělá. (Christian Morgenstern)
 • Na hezkou ženu je příjemné se dívat, s rozumnou je příjemné žít. (José Ortega Y Gasset)
 • Laskavost je znakem muže velkého, nezdvořilost malého. (Henry Fielding)
 • Obdivování krásy a touha vlastnit, to ještě není láska. Nejvíce člověka dusí, když jsou těla spojena a duše spolu bojují. (John Galsworthy)
 • Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat, děkuji za nezdar: ten naučí mne píli, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí, pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, za slzy, za slzy děkuji: ty naučí mne citu… (Karel Kryl)
 • Život není žádná sranda, ale bez srandy by to nebyl žádnej život. (Milan Neděla)
 • Čím více bláznů, tím větší švanda, čím větší švanda, tím víc člověk zmoudří. (Romain Rolland)
 • Jednej vždy tak, aby se maxima tvé vůle mohla stát principem všeobecného zákonodárství. / Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím obdivem a úctou, čím častěji a více o nich člověk rozjímá. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. (Immanuel Kant)
 • Je lepší zapálit jen jednu svíčku, než proklínat temnotu. (Lao-c')
 • Je jedním z největších nebeských darů mít takovou roztomilou věc, jakou je žena v náručí! (Johann Wolfgang Goethe)
 • Takové přátelství se ženami: buď skončí láskou, nebo nenávistí stejně jako láska. (August Strindberg)
 • Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález. (Albert Einstein)
 • Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu - je sám se sebou vždy spokojený. (Napoleon Bonaparte)
 • Zklamání je jako zmrzlá ruka, může se vyléčit, ale pořád bolí. (Thomas Mann)
 • Všude jsem hledal klid a nikdy jej nenacházel, až v koutku s knihou. (Tomáš Kempenský)
 • Pravá svoboda v tom záleží, nepodrobit se ničemu vnějškem danému. (Emanuel Rádl)
 • Život je jako moučník plný rozinek. (William Gilbert)
 • Život je jen okamžik, stejně jako smrt. (Friedrich Schiller)
 • Žádné vědě se dosud nepodařilo objasnit, co je to život. (Albert Schweitzer)
 • Herec Hugo Haas jednou seděl ve společenském klubu a někdo ho zavolal uprostřed debaty k telefonu. Když se vrátil, postěžoval si: „Víte, pánové, ženy to jsou divní tvorové, teď mi volala moje slečna. Pořád mě podezírala, že odtud asi určitě půjdu ještě někam na flám, jako kdyby to nebyla pravda. Já jí to ne a ne rozmluvit.
 • Budete-li nenávidět lakomství, poplyne vám bohatství: k němu však nepřikládejte srdcí svých, ale shromažďujte si poklady moudrosti, neboť v jejím vlastnictví jest mnoho panování. Lakomec však nepanuje, nýbrž jest poddán vládě peněz. (český král a císař Karel IV.)
 • Svět je krásné místo a stojí za to o něj bojovat. (Ernest Hemingway)
 • Mám rád humor, který obšťastňuje svou pouhou existencí, který je konán bez účelu, nebo lépe: který je sám sobě účelem a smyslem. (Miroslav Horníček)
 • Slunce vás přiměje rychleji sundat plášť, než to dokáže vítr. A laskavý, přátelský přístup a ocenění může změnit myšlení druhých rychleji než všechno hromování a zuření na celém světě. (Jean de La Fontaine)
 • Kdo je slepý? Ten, kdo nevidí svět jiných. Kdo je němý? Ten, kdo neumí povědět nic příjemného okolí. Kdo je chudý? Ten, kdo má příliš mnoho tužeb. Kdo je šťastný? Ten, kdo je šťastný s ostatními. (Staré indické přísloví)
 • Celé tajemství mého úspěchu spočívá v tom, že jsem si osvojil několik prostých pravd o lidské povaze. (Charlie Chaplin)
 • Historie je blbost a jediná historie, která za něco stojí, je ta, kterou vytváříme teď. (Henry Ford)
 • Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. (William Shakespeare)
 • Tajemství lze udržet nanejvýš mezi třemi osobami, ovšem za předpokladu, že alespoň dvě z nich jsou už na pravdě boží. (Benjamin Franklin)
 • Aby člověk mohl odpovídat za své činy, měl by mít nejdřív možnost odpovídat za svůj osud. (François de la Rochefoucauld, kníže de Marcillac)
 • Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě. (Jan Werich)
 • Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima. (Otokar Březina)
 • Manželství je jako soudní proces – jedna strana je vždy nespokojená. (Honoré de Balzac)
 • Není ošklivých žen, jsou jen ženy, které se neumějí udělat krásnými. (Gabrielle Coco Chanel)
 • Lepší jest krmě ze zelí, kdež jest láska, nežli z krmného vola, kdež jest nenávist. (Král Šalamoun)
 • Peníze jsou lepší než chudoba, přinejmenším z finančních důvodů. (Woody Allen)
 • Bohatý je ten, kdo ví, kdy má dost. (Staré čínské přísloví)
 • Zbabělci umírají často ještě před smrtí, hrdinové okusí smrt jen jednou. (William Shakespeare)
 • Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá. (Jan Werich)
 • Lépe je pykat za to, co jsme si užili, než litovat to, co jsme propásli. (Giovanni Boccacio)
 • Věřit všemu, jakož i nevěřit ničemu, je stejná pošetilost. (Latinské přísloví)
 • Kdo ničemu nevěří, tomu také nic nevěřím. (Jan Neruda)
 • Existují tak věrné ženy, že mají vždy výčitky svědomí, když svého muže podvádějí. (Guy de Maupassant)
 • V každém pravém muži je skryto dítě a to si chce hrát. Pravý muž chce dvojí: nebezpečí a hru. Proto touží po ženě, protože ona je tou nejnebezpečnější hračkou. (Friedrich Nietzsche)
 • Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá romantika a idiotství lidského života. (Erich Maria Remarque)
 • Humor je jedním z nejlepších kusů oděvů, jaký člověk může ve společnosti nosit. (William Makepeace Thackerey)
 • Rány osudu padají často vedle – na nás. (Jiří Žáček)
 • V mělkém rybníce se nedaří velkým rybám. (Staré čínské přísloví)
 • V koruně měst je nejdrahocennějším kamenem. (Johann Wolfgang Goethe o Praze)
 • Lidská hloupost je všudypřítomná. Je jako zemětřesení, vlastně je horší, neboť zemětřesení vždycky pomine. (Prof. MUDr. Vladimír Vondráček, DrSc.)
 • Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Člověk je příliš složitý, než aby mohl být tříděn a vtěsnán do nějaké formule. / Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. (Zdeněk Jirotka)
 • Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho lidských osudů. (Agatha Christie)
 • Překážky se staví do cesty obyčejným lidem, aby z nich udělaly lidi neobyčejné. (Harry Paul Jeffers)
 • Smích je kořením života a dokud se člověk dovede smát, je živ. Až se začnou všichni lidé na sebe usmívat a přestanou si kopat jámy, pak bude na světě blaze. (Oldřich Nový)
 • V práci a vědění je naše spasení. (František Ladislav Rieger)
 • Pokud člověk neprošel několik mil v mokasínách toho druhého, neměl by jej soudit. (Indiánská moudrost)
 • Já si nedělám ze světa legraci, svět si dělá legraci sám ze sebe. Byl patrně stvořen jako dokonalý, zesměšnil se tím, že se nechal zaplavit nedokonalými lidmi. A my, kteří se zabýváme pošetilým úsilím obveselovat publikum, tak pouze lépe či hůře od světa opisujeme. (Zdeněk Podskalský)
 • Nic není tak trvalé jako pomíjivost. (Alexander Fleming)
 • Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. Komáři-li v únoru si bzučí, v březnu pak mrazivý vítr skučí. (Pranostiky)
 • Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. (Michel de Montaigne)
 • Filosofie je láskyplné zacházení s moudrostí. (Dante Alighieri)
 • Filosofie je péče o duši. (Cicero)
 • Lépe by bylo nežít, než nezanechat stopy po svém žití. / Čeho je třeba se vystříhat, není ani tak omyl jako rozpor se sebou samým. (Napoleon Bonaparte)
 • Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný. (Julius Lohmeyer)
 • Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. (Václav Havel)
 • Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír. (Buddha)
 • Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří. (Solón)
 • Lady Nancy Astorová proslula tím, že se 1. prosince 1919 stala první britskou poslankyní. Ještě více ji však proslavil její ostře nabroušený jazyk. „Nežádáme převahu nad muži, neboť tu jsme měly vždy. Vše, co chceme, je rovnost,“ řekla. Ministerský předseda Winston Churchill její emancipační názory nijak nesdílel. „Winstone, kdybych se za vás provdala, dala bych vám do kávy jed,“ zvolala jednou. „Kdybyste byla mojí ženou, madam, vypil bych ji,“ odpověděl premiér.
 • Neříkejte Bohu, co má se svými kostkami dělat. (Niels Bohr)
 • S životem je to jako s hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje. (Seneca)
 • Děti musejí snášet hloupostí dospělých, dokud nejsou dost veliké, aby je opakovaly. (Jean Anouilh)
 • Až na vrch vystoupíš s nadějí jako s holí, srazí tě zklamání zas dolů do údolí. (Čínské přísloví)
 • Humor – to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. (Jiří Suchý)
 • Humor je vážná věc. (Miroslav Horníček)
 • Výtvarné umění musí být více než fotografický aparát, musí vyjádřit duši. (Mikoláš Aleš)
 • Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal. (Jan Lucemburský před svou poslední bitvou u Kresčaku roku 1346)
 • Abys ve světě obstál, je nezbytné mít s sebou zásobu obezřetnosti a shovívavosti: první tě ochrání před škodou a ztrátou, druhé před sporem a handrkováním. (Arthur Schopenhauer)
 • Hrát pro dobrého diváka je blaho a rozkoš, ale získat špatného je čest a sláva! (Jiří Voskovec)
 • Méně je více. / Architektura je vůle určité epochy přenesená do prostoru. (Ludwig Mies van der Rohe, narozen jako Maria Ludwig Michael Mies)
 • Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrž vytknout meze nekonečnému omylu. / Člověk může být užitečný, když si ho druhý váží. / Moc má ten, kdo platí. (Bertolt Brecht)
 • Láska je božská jen v představách. Ve skutečnosti je to ďábelský vynález sebetrýzně. (Henry Fielding)
 • Jak Vavřinec navaří, tak se podzim vydaří. (Pranostika na 10. srpna - svátek sv. Vavřince)
 • Začátek je vždy rozhodující. Jestliže jsi dobře začal, pak se ostatní na základě jisté vnitřní zákonitosti musí podařit. Stejně jako správně ošetřovaný jedlový roub sám od sebe vyrostl v rovnou a krásnou jedli. (Theodor Fontane)
 • Historie je pro mne jen hřebík, na nějž věším svůj vlastní obraz. / Radost je bolest, na kterou se díváme z jiné strany. (Alexandre Dumas st., vl. jm. Thomas Davy de la Pailleterie)
 • Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum. / Honbou po štěstí nikdo se šťastným nestal. / Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi. / Nebát se a nekrást! / Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti. (Tomáš Garrigue Masaryk)
 • Malování je snadné, když neumíte malovat. Jakmile malovat umíte, je to právě naopak. (Edgar Degas)
 • Mým cílem není malovat život, ale dát život malbě. (Pierre Bonnard)
 • Po dvou věcech touží pravý muž – po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu – nejnebezpečnější to hračku.  (Friedrich Nietzsche)
 • Pane, dej mi pokoru a trpělivost, abych nechtěl změnit to, co nemohu. Dej mi odvahu, abych se snažil změnit to, co změnit mohu. A dej mi moudrost, abych rozeznal jedno od druhého. (Moudrý mnich)
 • Kdybychom měli všichni zahynout, nebude to proto, že člověk nebyl schopen stát se lidským, nebo že byl ve své přirozenosti zlý. Bylo to proto, že mu všeobecná dohoda hlouposti zabránila vidět realitu a konat na základě pravdy. (Erich Fromm)
 • Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi. (Kurt Cobain)
 • Jen nevidět, jak žebrá poctivec, jak dme se pýchou pouhý parazit, jak pokřiví se každá dobrá věc, jak lidskou slušnost korumpuje moc, jak zchromlá vláda na nás bere bič, jak blbost zpupně schopným poroučí, jak zlo se dobru chechtá do očí… (William Shakespeare - Sonety)
 • Život a jeho různé epochy jsou jako klenotnice. V každé síni jsme bohatě obdarováni. Jak bohatě, to poznáme teprve při vstupu do další síně. (Friedrich Hebbel)
 • Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. (Jan Werich)
 • Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl: „Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.“
 • Víra je jedna ze sil, které umožňují člověku žít a její plná absence vede ke zhroucení. (William James)
 • Nikdy nejsi tak nešťastný, jak si myslíš, ani tak šťastný, jak doufáš. / Ti bez úrovně obvykle odsuzují všechno, co jejich úroveň převyšuje.  (vévoda François de La Rochefoucauld, kníže de Marcillac)
 • Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos a autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii. / Nic není mocnější než úmysl, který změníme ve skutečnost. / Nikdo si nemusí dělat starosti s výsledkem svého vzdělání, ať se to týká jakékoli oblasti. Bude-li důsledně využívat každou hodinu pracovního dne, konečný výsledek má zaručen. Může si být jist, že se jednoho krásného dne vzbudí jako jeden z nejschopnějších příslušníků své generace bez ohledu na to, kterou cestu si zvolí. (Stefan Zweig)
 • Sláva je jako žena - bude ti věrná, když s ní budeš zacházet s velkou dávkou lhostejnosti. (William Faulkner)
 • Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne. / Dej každému dni příležitost, aby se stal (mohl stát tím) nejkrásnějším dnem tvého života (v tvém životě). (Mark Twain, vl. jm. Samuel Langhorne Clemens)
 • Na svatého Valentýna, zamrzne i kolo mlýna. (Pranostika)
 • Úzkost je zvláštní pocit, podle rytmu srdce cítíme, že se nám špatně dýchá, jako bychom dýchali srdcem. (André Malraux)
 • Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. (Hans Christian Andersen)
 • Muž si může obléci, co chce. Vždy přece zůstane doplňkem ženy. (Coco Chanel)
 • Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli. / Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. / Nejkrásnější pocity vyplývají ze záhad. Jsou to pocity, které stojí u kolébky skutečného umění a skutečné vědy. Člověk, který tento pocit nezná, člověk, který se už neumí divit a který neumí žasnout, je prakticky mrtvý. Je jako zhasnutá svíce. / Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. / Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.  (Albert Einstein)
 • Sami sebe nikdy úplně nepochopíme, ale v našich možnostech je mnohem více než jen chápat. (Novalis)
 • Určitě není na světě tolik mužů s velkým jměním jako hezkých žen, které by si je zasloužily. (Jane Austenová)
 • Síla myšlenky je neviditelná, jako semeno, ze kterého vyroste obrovský strom. Je však příčinou viditelných změn v životě člověka. / Hudba je těsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno, jsou přímo sdělovány člověku v hudbě a v tom je její síla a význam. (Lev Nikolajevič Tolstoj)
 • Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. (Ludwig van Beethowen)
 • Hudba je záchrana před obyčejným slovem. / Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme. / Vidět svět takový, jaký je, a potom jej milovat – to je největší umění. (Romain Rolland)
 • Odmítne-li žena tvoji lásku a nabídne ti přátelství, nepovažuj to za rozchod. Znamená to, že chce postupovat podle pořadí. (Molière, vl. jm. Jean-Baptiste Poquelin)
 • Člověk musí v sobě rozvíjet rozlišovací schopnost, která přichází s odvahou a silou ducha. V těžkých situacích musíš poznat, je-li ta správná chvíle, abys jednal, anebo aby ses držel zpátky. / Všichni bychom měli nalézat štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat. (Mahátma Gándhí)
 • Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen velmi málo mužů je totiž slepých, ale zato hodně hloupých. (Sophia Lorenová)
 • Největší lstí ďábla je, když sám o sobě prohlašuje, že není. (Ladislav Fuks)
 • Ani blízkost těl nemůže sblížit vzdálená srdce. (Mika Waltari)
 • Při vyšetřování osob obžalovaných ze zločinů proti státu uplatňuje se tento postup: soudce dá nejprve vyzvědět smýšlení těch, kdož jsou u vesla, načež může zločince lehce oběsit nebo osvobodit, přidržuje se přesně všech příslušných právních formalit. (Jonathan Swift)
 • Nejvíce sebevražd se dnes páchá vidličkou a nožem. (Stewart Fenton)
 • Kdybychom lidé, stvoření boží, neměli rozumu, paměti, řeči, umění - jinak bychom na světě nebyli, nežli jako hovada a ničemní neznabohové. (Mikuláš Dačický z Heslova)
 • Věřte sobě a věřte práci. Jděte za prací bezohledně. / Pravda vždycky vyplave na povrch jako olej na vodu. (Jan Antonín Baťa)
 • Čím víc poznávám lidi, tím víc miluji psy. (Gene Hill)
 • Když se člověk dostane do těžké situace, musí se jí postavit. Nejhorší, co sám sobě můžete udělat, je sebelítost. (Lenka Reinerová)
 • Úcta má své hranice, kdežto láska nemá žádné. / Láska je jako oheň: pokud na něj nepřikládáš, vyhasne. (Michail Jurijevič Lermontov)
 • Tajemství udržet si veselou mysl spočívá v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom, že si vážíme i malých radostí. (Samuel Smiles)
 • Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. / Létám, protože létání osvobozuje mysl od malicherných maličkostí. (Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry)
 • Dům bez knih je jako tělo bez duše. (Julius Zeyer)
 • Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže. / K dobré knize je třeba dobrých čtenářů. / Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá. Pro statečné je nadějná. (Victor Hugo)
 • Všude je plno úplatkářů a korupce. Děti nedbají příkazů svých rodičů. Je nepochybné, že konec světa se blíží. (Asyrská tabulka stará asi 4800 let)
 • Jen ve vzácných okamžicích, kdy žena nemyslí na to, co říká, si můžete být jisti, že říká to, co si myslí. / Muž volí v životě mezi dvěma zly většinou to mladší nebo to hezčí. / Ta mládež je hrozná - škoda, že už k ní nemůžeme patřit. (Georges Feydeau)
 • Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé. (George Bernard Shaw)
 • Nic nečiní člověka lidštějším než láska ke zvířatům. (Henry Fielding)
 • Historii svobodných lidí nepíše náhoda, ale jejich volba. (Dwight David Eisenhower)
 • Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, ale překážejí jim v jejich realizaci. (Oscar Wilde)
 • Největší předností některých mužů je jejich žena. (George Sandová)
 • Lepší je rozsvítit jen malou svíčku, než proklínat temnotu. / Náš největší úspěch nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy se zase pozvedneme, kdykoliv padneme. / Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím. (Konfucius)
 • Diamant je nejlepším přítelem každé ženy. (Marilyn Monroe)
 • Opravdovým úspěchem není umění na jevišti, ale umění vycházet s lidmi mimo scénu. (Sammy Davis)
 • Svět je velké jeviště: Přijdeš, odehraješ a odejdeš. (Claudianus Claudius)
 • Poruč mi, Bože, co chceš ty, ale dej mi sílu, abych to mohl vykonat! (sv. Augustýn)
 • Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda. (Friedrich Dürenmatt)
 • Je-li revoluce dobrá pro lid, jsem i já pro revoluci. (Haile Selassie I.)
 • To nejsou hloupé ženy, co se pomstí za mužovu nevěru bezvýhradnou věrností. (Alec Guinness)
 • Na stole chléb - tabule nebeská. Stůl bez chleba - jen deska. (Ruské přísloví)
 • Člověk je omyl přírody. (Walter Gilbert)
 • Bože, dej, abych byla vždy hlasatelkou pravdy a kvůli pravdě mohla také zemřít. (sv. Kateřina Sienská)
 • Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem. (Reinhard K. Sprenger)
 • Kvalita zůstává, kdežto cena se zapomene! (Henry Royce)
 • Být nebo nebýt - to je otázka: je důstojnější zapřít se a snášet surovost osudu a jeho rány, anebo se vzepřít moři trápení a skoncovat to navždy? (William Shakespeare - Hamlet)
 • Neřekl bych, že jsem si vybral herectví, ale spíš že si herectví vybralo mě. (Radovan Lukavský)
 • Rozhlas je, když v mikrofonu nešustí papír, ale šumí život. (Josef Kolář)
 • Civilizovaný mezinárodní oblek je dobrý také pro náš národ. Proto si jej oblečme. Na nohy obujme střevíce. Pak přijdou kalhoty, košile, vázanka, vesta, sako - a přirozeně, jako doplněk toho všeho, se na našich hlavách bude zvedat pokrývka hlavy. Ano, neváhám to říct otevřeně - tato pokrývka hlavy se jmenuje klobouk. (Mustafa Kemal - Atatürk)
 • Svoboda není odplata ani vyznamenání, které oslavujeme při šampaňském. Ale ani dárek, kazeta s pamlsky, po nichž se jen olizujete. Ach, právě naopak, je to dřina, dálkový běh. (Albert Camus)
 • Pokaždé to skončí stejně, když rozsvítíš a zapomeneš zavřít okno dokořán: zděšená můra bije do bílých zdí a stropu nad hlavou, až tě začne mrazit, jak se to podobá tomu, co znáš. (Jan Vladislav, vl. jm. Ladislav Bambásek)
 • Sotva lze popřít, že ty nejobecnější základy nejvyšší nervové činnosti jsou u vyšších živočichů a u lidí stejné. Mechanismus podmíněných reflexů je u člověka stejný jako u psa. (Ivan Petrovič Pavlov)
 • Nikdy nebude vynalezen systém, jenž by zcela odstranil nutnost pracovat. (Henry Ford)
 • Nedůslednost je to jediné, v čem jsou lidé důslední. (John Steinbeck)
 • Jsou-li všichni odborníci zajedno, je namístě opatrnost. (Bertrand Arthur William Russell)
 • Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní. (Johann Wolfgang von Goethe)
 • A k čemu zákonů tam, kde vládnou peníze? (Petronius, Gaius Petronius Arbiter, Titus Petronius)
 • Je to podvod se vším všudy, ale vypadá to naprosto opravdově. (Dustin Hoffmann)
 • Nečiníš dobře, když chválíš něco, čemu nerozumíš, ale mnohem horší je, když to haníš. (Leonardo da Vinci)
 • Poctivý doktor dokonce může někoho uzdravit, i když se nedá vědecky vysvětlit proč a jak. (Gabriel Chevallier)
 • Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět, stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. (Karel Čapek)
 • Ti, kteří chtějí rovnost a spravedlnost, jsou vždy ti slabší, kdežto ti silnější se pro tyto věci netrápí. (Aristoteles ze Stageiry)
 • Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. (Blaise Pascal)
 • Ze všech živočichů jen člověk se umí smát, ač k tomu má nejmíň důvodů. (Ernest Hemingway)
 • Bez upřímnosti je jakákoliv diskuse pouhý žvást. (Jean Jacques Rousseau)
 • Demokracie spočívá v tom, nechat ostatní vymluvit. (Pietro Nenni)
www.citaty.cz
www.citaty.cz

Kalendárium ČT1

Zajímavá výročí týdne uvádí Saskia Burešová:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/

Miroslava Burešová: Kalendárium
Miroslava Burešová: Kalendárium

Zajímavé osobnosti, události, objevy a vynálezy

http://www.ceskatelevize.cz/eshop/1653-kalendarium.html

Počítadlo přístupů (od 28.3.2010)

Licenční doložka

Všechny mé zde uveřejněné amatérské fotopráce, audio / video záznamy a texty jsou k dispozici formou nevýlučné licence "K bezplatnému užívání fyzickými a právnickými osobami k nekomerčním účelům". Originální fotografie v původním rozlišení (zpravidla 2048 x 1536 pixelů) lze získat e-mailem na vyžádání.

Hodiny

Murphyho zákony

 • Po složitém řešení vždy přichází jednoduché vysvětlení.
 • Byrokracii lze potřít jedině byrokracií.
 • Politici si mohou mluvit o čem chtějí, stejně to bude o penězích.
 • Nikdy se nepouštěj do ničeho, u čeho tě nebude vidět.
 • Nevěřte na zázraky. Spoléhejte na ně.
 • Ten, kdo umí, dělá. Ten, kdo neumí, učí. Ten, kdo neumí učit, zastává funkci.
 • Pokud to nejde rozmíchat ve vodě, tak to není vodová barva.
 • Vezmete-li ženu na první schůzce do luxusní restaurace, budou se její budoucí nároky zvyšovat neúměrně vašemu platu.
 • Právě o těch nejjednodušších věcech nevíme nic.
 • Každý nečekaný příliv peněz je provázen stejně vysokými výdaji.
 • Pes, kterému odepnete vodítko, okamžitě ohluchne.
 • Na vedení je nejtěžší nemít je dlouhé.
 • Osoba, s níž jste s nezměrným úsilím navázali důležitý kontakt, je při nejbližší reorganizaci propuštěna.
 • Důvěřuj pouze těm, kteří jsou v tísni ochotni obětovat tolik co ty.
 • Jakmile si ostříháte nehty, začnou vás svědit záda.
 • Blahoslavení chudí duchem, neboť jim budou za chvíli patřit vaše peníze.
 • O ochotě vykonat určitou práci se mluví vždy v minulém čase.
 • Sláva je pomíjivá, zaslepenost věčná.
 • Žádný zodpovědný činitel nebude dokazovat, že se zmýlil.
 • Všechno na světě vzniká na poslední chvíli.
 • Opakování ještě není zárukou platnosti.
 • Končí-li novinový titulek otazníkem, zní odpověď „ne“.
 • Rozhodnout se, že se nerozhodnu, je také rozhodnutí. Neumět se rozhodnout je debakl.
 • Velikost neschopnosti je přímo úměrná výši postavení.
 • Čím dále se stalo neštěstí, tím musí být větší počet mrtvých, aby mělo cenu o tom psát.
 • Dějiny se neopakují, to jenom dějepisci opisují jeden od druhého.
 • Jsou-li proti vám fakta, ohánějte se zákonem. Je-li proti vám zákon, ohánějte se fakty. Jsou-li proti vám fakta i zákon, řvěte jako pominutý.
 • Lidé se stávají odborníky v oborech, kterým nejméně rozumějí.
 • Slovo má ten, kdo překřičí ostatní.
 • Nikdy se nepouštěj do ničeho, u čeho tě nebude vidět.
 • Ti, co bydlí nejblíže, přijíždějí nejpozději.
 • Hovoří-li politik o budoucnosti a odvolává se na ekonomické zákony, moc ho neposlouchejte, ale pozorujte, jak se chová.
 • Střez se dne, kdy nebude na co nadávat.
 • Čím větší je finanční zajištění, tím déle trvá dopustit se omylu.
 • Nikdo si nemůže být jistý majetkem, svobodou ani životem, dokud zasedá parlament.
 • Vždycky usne dřív ten, který chrápe.
 • Ani ta největší genialita nezabrání tomu, aby se člověk začal šťourat v detailech.
 • Na složité otázky existují jednoduché, snadno pochopitelné nesprávné odpovědi.
 • Nejlepší kousky není nikdy možno oddělit od těch nejhorších.
 • Pokud neznáte výsledky výzkumu předem, grantové komise o něm nechtějí ani slyšet.
 • V každé organizaci se lidé snaží dosáhnout takového postavení, pro které jsou naprosto nezpůsobilí.
 • Jakmile jednou uděláte dobrý skutek, budete o něj žádán neustále.
 • Pokud se vám zničehonic naskytne trocha volného času, zcela jistě ho proflákáte.
 • Ten, kdo miluje klobásy a ctí zákony, by nikdy neměl být při tom, když vznikají.
 • Snažíme-li se porozumět něčemu izolovaně, zjistíme, že je to propojeno se vším na světě.
 • Lidé se v určitých systémech nechovají tak, jak to o nich ty systémy tvrdí.
 • Nic tak nepřispívá k inovaci jako nedostatečná kontrola.
 • Záporné prognózy přinášejí záporné výsledky. Kladné prognózy přinášejí záporné výsledky.
 • Žádný zákonodárný sbor nedokáže zrušit fyzikální zákony.
 • Ten, koho je potřeba do hry nutit, nakonec vždycky vyhrává.
 • Lék je taková látka, která po naočkování morčatům vyvolává vědeckou zprávu.
 • Nikdy předem nezdůrazňujte, že se chystáte říci něco významného.
 • Jsou dva druhy lidí: jedni dělí lidi na dva druhy a druzí nikoliv.
 • Nikdy se neptejte holiče, jestli potřebujete ostříhat.
 • Množství racionálních hypotéz, které mohou objasnit určitý jev, je nekonečné.
 • Nikdy není jisté, kdo má pravdu, vždy je však jisté, kdo je šéfem.
 • Ve chvíli, kdy si odsunete židli a začnete se protahovat, vejde do místnosti váš šéf.
 • Každá činnost vyvolává přiměřeně velkou kritickou odezvu.
 • Nepovede-li se vám něco hned napoprvé, zničte všechny důkazy, že jste se o to pokoušeli.
 • Všechny neživé předměty se dovedou přemisťovat do té míry, aby vždy překážely v cestě.
 • Když konečně dojde řada na vás, změní se pravidla.
 • Tropický den nastává tehdy, když se v kanceláři porouchá klimatizace.
 • Není až takový problém nasytit hladové jako nasytit nenasytné.
 • Léky, které se berou zároveň s jídlem, mají tu nejodpornější chuť.
 • Dospějí-li věci od desíti k pěti, celý cyklus se opakuje.
 • Je-li to nesrozumitelné, patří to do matematiky. Zní-li to jako nesmysl, patří to do ekonomie.
 • Je-li to zelené nebo se to hýbe, patří to do biologie. Smrdí-li to, patří to do chemie. Nefunguje-li to, patří to do fyziky.
 • Dokud se emoce a láska cení víc než rozum, nikdy nebude existovat ani mír ani všemi uznávaná vláda.
 • Jak jednou jídlo zkazíte, každá snaha o jeho nápravu to ještě zhorší.
 • Směřuje-li vývoj do háje, stávají se z hajných odborníci na politické scéně.
 • Z morálního hlediska přece není možné, aby prachy zůstaly mladým hejlům.
 • Když se chyba odhalí a opraví, zjistí se, že vůbec o chybu nešlo.
 • Tajemstvím úspěchu je upřímnost. Jakmile se jí zbavíte, dosáhnete ho.
 • Jestliže se dá něčí jméno patřičně zkomolit, povede se vám to.
 • Člověk s nejmenší kvalifikací do všeho mluví nejvíc.
 • Zkušenost je věc, kterou člověk získá, když už ji nepotřebuje.
 • Dítě nikdy nic nerozlije na špinavou podlahu./li>
 • Zákonitě musí jednou nastat ta nejhorší možná situace./li>
 • Moudrost znamená vědět, kdy se vyvarovat dokonalosti.
 • Řidič za vámi by rád jel o pět kilometrů v hodině rychleji.
 • Čím je budoucnost vzdálenější, tím nám připadá krásnější.
 • Vhodná příležitost se dostaví v nejnevhodnější okamžik.
 • Čím je rentgenový stůl chladnější, tím větší částí těla se na něj musíte položit.
 • Počet lidí v každé pracovní skupině se časem zvětšuje bez ohledu na množství práce.
 • Všechny velké objevy přišly na svět omylem.
 • Nic se nemá přehánět, i kdyby to mělo přinést užitek.
 • Kdykoliv cestujete do zahraničí, kurs je citelně výhodnější den poté, co jste si vyměnili peníze.
 • Ani lidé, kteří se brání veškerým změnám, nezabrání změně k nejhoršímu.
 • Vytvoří-li si politik vlastní názor, je většinou mimo.
 • Vždy je jednodušší věci rozdělit než spojit.
 • Dobré heslo může pozdržet vývoj o padesát let.
 • Nejlepší způsob, jak dosáhnout úspěchu v politice, je vyčíhnout si dav lidí, který má někam namířeno, a postavit se mu do čela.
 • Každý byrokratický systém připomíná žumpu - to největší svinstvo se vždycky dere nahoru.
 • Žádné hnutí za zrovnoprávnění nerovnoprávných ještě nikoho nezrovnoprávnilo.
 • Pokud budete dostatečně dlouho tvrdit, že je něco třeba, přestane to být třeba.
 • Pompéznost zařízení šéfovy kanceláře je nepřímo úměrná reálné solventnosti firmy.
 • Co na tom, že všichni lžou, vždyť je stejně nikdo neposlouchá.
 • Důležité dokumenty mají tendenci se z místa, kam jsme je položili, svévolně přesouvat někam jinam.
 • Kde se přehnaně zdůrazňuje mandát, klesá zodpovědnost jako sedlina ke dnu.
 • Ještě nic se nepostavilo přesně podle časového harmonogramu ani v mezích rozpočtu.
 • Žádáte-li o půjčku, musíte napřed doložit, že ji vůbec nepotřebujete.
 • Kompromis je vždycky dražší než kterékoli z navrhovaných řešení.
 • Neodpovídají-li fakta vaší teorii, je třeba se jich co nejrychleji zbavit.
 • V každé organizaci se vždy najde někdo, kdo se v ní dokonale orientuje. Je třeba ho neprodleně propustit.
 • Jestliže se pokus vydařil, stala se někde chyba.
 • Není nutno svádět na zlý úmysl to, co se dá vysvětlit blbostí.
 • Průměrný hráč vždy klesne na úroveň svého protivníka.
 • Ať přijdete, jak chcete brzy, vždy už stojí někdo před vámi.
 • Každý z nás někomu připadáme jako cvok.
 • Nikdy neměňte plány kvůli počasí.
 • Nemůžeš-li je přesvědčit, aspoň jim zamotej hlavu.
 • Pracovní úsilí je nepřímo úměrné času, který nám zbývá k dokončení úkolu.
 • Člověk je tvor společenský - dobře mu tak.
 • Vedoucí pracovníci se navzájem starají o to, aby měli co dělat.
 • Ať vyhráváte, nebo prohráváte, nakonec stejně prohrajete.
 • Když se někomu líbíte, je to proto, že mu připomínáte někoho jiného.
 • Cítíte-li se skvěle, buďte bez obav. To přejde.
 • Přátele získáváme a ztrácíme, jen nepřátel pořád jenom přibývá.
 • Rozdělíme-li nadměné výdaje na dostatečné množství malých položek, lépe tak přelstíme daňové poplatníky.
 • Pokud se na projekt podaří sehnat pouze jedinou nabídku, pak je navýsost nevýhodná.
 • Nic nebudí takový respekt jako letité zlo.
 • Nevíš-li si s něčím rady, udělej z toho přednost.
 • Když nevíte, co děláte, dělejte to aspoň pořádně.
 • Nesnažte se uklidnit člověka, který je právě na vrcholu své zuřivosti.
 • Ve skutečnosti je každému jedno, co dělají ostatní.
 • Doba konzumace pokrmu je nepřímo úměrná době jeho přípravy.
 • Krása je pomíjivá, ošklivost věčná.
 • Stačí se vhodně obléci a role už se odehraje sama.
 • Být slušný je už samo o sobě trestem.
 • Dva monology ještě netvoří dialog.
 • Vedoucí, který své podřízené zkouší ohromit znalostí složitých podrobností, ztratil ze zřetele výsledný cíl.
 • Je-li kvůli nějakému problému třeba svolávat množství schůzí, stanou se schůze nakonec důležitějšími než problém sám.
 • Některé věci nelze vědět. Nevíme však, o které věci jde.
 • V okamžiku, kdy se novinka dostane do rukou zákazníka, už patří mezi zastaralé záležitosti.
 • Čím vypadají inovace neškodněji, tím horší budou mít následky a tím více bude potřeba je přepracovat.
 • Televizní reklama běží ve stejný čas na všech kanálech, kam se snažíte přepnout, abyste se jí vyhnuli.
 • Míra viny je přímo úměrná tvrdošíjnosti zapírání.
 • Nejhlasitěji protestují proti korupci začínající politici a ti, co dovedou nejlépe mlžit.
 • Máte-li nějaký složitý úkol, dejte jej vyřešit lenochovi. Ten už nalezne snadné a pohodlné řešení.
 • Kouř z cigarety či ohýnku vám jde přímo do obličeje úměrně k tomu, jak moc vám to vadí.
 • Jakmile se zlepšuje ekonomická situace, všechno ostatní jde do háje.
 • Nic není nemožné, pokud nevíte, o čem mluvíte.
 • Člověk občas narazí na pravdu, ale obvykle se otřepe a jde dál.
 • Složité systémy často fungují proti svému původnímu určení.
 • Není radno si nechat radit poradcem, který vyzdvihuje svou neomylnost.
 • Nic není nemožné, pokud to nemusíte dělat sami.
 • Ty nejvyšlapanější cesty končí na křižovatce.
 • U ekonomů je reálný svět většinou cosi jako mimořádná událost.
 • Nikdy nenakupujte u bohatého prodavače. Vždy si najímejte bohatého advokáta.
 • Leží-li před vámi práce na stole už aspoň patnáct minut, stáváte se odborníkem.
 • Jediný návrh, na kterém se zákonodárci vždy shodnou, je ten o zvýšení jejich platu.
 • Nejzajímavější okamžik zápasu se odehraje v okamžiku, kdy odvrátíte zrak.
 • S blbcem se nikdy nepři, někdo by si nemusel všimnout, že je mezi vámi rozdíl.
 • Každý, kdo přijde odjinud, platí za odborníka.
 • Nic není tak snadné, jak se zdá na první pohled.
 • Historie se opakuje. To je také jedna z jejích největších chyb.
 • K veškerým poruchám dochází v době, kdy má váš servisní technik dovolenou.
 • Vyspělé bohaté a mírumilovné civilizace obvykle zanikají po nájezdu primitivních chudých barbarů.
 • Čím déle se člověk v krizové situaci rozhoduje, tím horší variantu zvolí.
 • I tupý nůž, kterým už skoro nic neuříznete, je dost ostrý na to, aby poranil nešikovné prsty.
 • Správné návyky a zlozvyky se vzájemně vyvažují.
 • Mezi odborníky nacházíme dva typy lidí. Jedni rozumějí tomu, co neřídí, a druzí řídí to, čemu nerozumějí.
 • Logika nikdy nemůže určit, co je možné a co nemožné.
 • Vyslovíte-li nahlas, že se něco nedá stihnout, bude vás šéf podezírat z neochoty a lenosti.
 • Čím delší je nákupní seznam, tím vyšší je i pravděpodobnost, že ho zapomenete doma.
 • Člověk je nepoučitelný. Navzdory zkušenostem se dá lapit na hezká slovíčka.
 • Co jsme nestihli, je vždy důležitější než práce, která už je hotová.
 • Existuje-li možnost, jak pozdržet důležité rozhodnutí, schopný úředník si ji najde.
 • Každá reorganizace úspěšně zakryje pochybení lidí, kteří zůstávají ve vedení organizace.
 • Nikdy není čas udělat něco pořádně, ale vždycky je čas to předělat.
 • Pukavec je takové vejce, které jste rozklepli přímo do kastrolu nebo do těsta.
 • Sezónní snížení cen je větším přeludem než fata morgána.
 • Logika nikdy nedá správnou odpověď na otázku, co je možné a co nemožné.
 • Milostné dopisy, obchodní smlouvy a peníze přicházejí vždy "pět minut po dvanácté".
 • Toužit po něčem je obvykle hezké jen do té chvíle, než se nám to splní.
 • Ukážete-li v práci na nějaký problém, budou po vás chtít, abyste ho vyřešili.
 • Chybovat je lidské, ale něco zpackat tak, aby se to nedalo napravit, to umí jen počítač.
 • Právo na duševní vlastnictví myšlenky končí v okamžiku, kdy ji vypustíte z úst.
 • Jednoduchá práce se vždy odloží, na tu přece bude později času dost.
 • Máš-li obě ruce od šmíru, ihned tě začnou svědit oči.
 • Tvůrčí fantazie závisí nepřímo úměrně na tom, kolik kuchařů polévku vaří.
 • Čím jsou naše novoroční předsevzetí důležitější, tím kratší mají životnost.
 • Ať se stane, co se stane, vždy už to někdo z vašich známých zažil.
 • Jde-li to s věcmi do háje, nikdo předem neví, jak je hluboký.
 • Porouchané přístroje mají sklon při příchodu opraváře perfektně fungovat.
 • Spolehlivost dodávek je nepřímo úměrná naší časové tísni.
 • Když se vám rozsypou mince, nejdál se zakutálejí ty s nejvyšší hodnotou.
 • Při hledání předmětů je třeba začít od míst, kde by člověk hledal až naposledy.
 • Být slušný znamená mít víc povinností než práv.
 • Krize nastává v okamžiku, kdy už nelze říci "pusťme to z hlavy".
 • Práce napsaná bez znalosti věci slouží k dezinformaci neinformovaných.
 • Na těch nejpovedenějších fotografických záběrech bývá obvykle prst před objektivem nebo rozmazaný detail.
 • Kouř z cigarety neomylně zamíří k nejbližšímu zapřisáhlému nekuřákovi.
 • Vše funguje jen proto, aby se to mohlo v ten nejnevhodnější čas pokazit.
 • Snadná řešení tíživých sociálních situací vedou k ještě tíživějším životním situacím.
 • Chybovati je lidské a svalit vinu na někoho jiného ještě lidštější.
 • Alkoholik je člověk, který pije víc než jeho lékař.
 • Jediná skutečně důležitá informace v organizaci podniku je vědět, kdo o čem ví.
 • Zachováš-li si chladnou hlavu, když všichni ostatní kolem ji už ztratili, asi jsi nepochopil, o co běží.
 • Zásadních omylů si nikdo nevšimne.
 • Nepořádek se šíří úměrně k tomu, nakolik jsme ochotni ho tolerovat.
 • Zlaté pravidlo věd a umění: Kdo má zlato, určuje pravidla.
 • Do hlediště vždy přicházejí jako poslední ti, kdo mají místo uprostřed řady.
 • Nic není neodvratnějšího než chyba, když přijde její chvíle.
 • Pokrok byl (možná) kdysi užitečná věc, ale trvá (trval) příliš dlouho.
 • Staropanenství není dědičné.
 • Až se naučíte přidělené úkoly zvládnout v pracovní době, šéf vám přidá - další práci.
 • Nerozbitná hračka se výborně hodí k rozbíjení ostatních hraček.
 • Každá rozvinutější technologie je k nerozeznání od kouzel.
 • I když problém zmizí, lidé pracující na jeho vyřešení, zůstávají.
 • "n + 1" jednoduchých úkonů lze teoreticky stihnout stejně rychle jako "n" jednoduchých úkonů.
 • Špetka praxe vydá za tunu teorie.
 • Nelam si hlavu tím, co si o tobě myslí druzí. Ti se totiž nejvíc bojí toho, co si o nich myslíš ty.
 • Zákusek, který vám padl do oka, vám zaručeně vyfoukne zákazník, co stojí před vámi.
 • To, co ustřihnete na správnou délku, se vzápětí ukáže jako krátké.
 • Dostanete-li se do nesnází, klamejte tělem.
 • Když se něco osvědčí, přestane se to vyrábět.
 • Pravý odborník je ten, který předpokládá, že daný úkol si vyžádá spoustu času a bude stát majlant.
 • Nepředvádějte své karetní triky, je-li nablízku osoba, se kterou budete hrát poker.
 • Existují dva druhy náplastí. Jedny nelepí a ty druhé zase nejdou odtrhnout.
 • Kdyby lidé více naslouchali tomu, co říkají, mluvili by méně.
 • Kdykoliv potřebujete zastavit u semaforu, abyste se nalíčila, vždycky je zelená.
 • V určitém okamžiku se z každého nářadí stává kladivo.
 • Čím více si ceníte půjčované věci, tím vyšší je pravděpodobnost jejího poškození či zničení.
 • Začne-li vás něco svědit, je to vždy v nepatřičnou chvíli a na nevhodném místě.
 • Ať si naplánujete cokoliv, vždycky se v tom bude skrývat nějaký problém.
 • Své úspěchy známe my sami, naše nezdary zná veřejnost.
 • Jestliže je někde k dispozici nejvýnosnější místo, je to signál, že firma nezadržitelně spěje ke krachu.
 • To, co po usilovném shánění konečně koupíme, se další týden objeví za poloviční cenu.
 • Stisknete-li omylem na svém počítači dvě klávesy najednou, vždy se napíše chybné písmeno.
 • Není lepší předsevzetí, než být nositelem dobrých zpráv.
 • K žádnému skutečnému problému neexistuje řešení.
 • Čím více jídla nachystáte, tím méně toho hosté snědí.
 • Každým rokem čas zrychluje svůj běh...
 • Dárek, který se vám líbí nejméně, se pod stromečkem určitě objeví dvakrát.
 • Chcete-li se během reklamy kouknout na jiný program, zjistíte, že reklamy jdou všude.
 • Když máme pocit, že se nám začíná dařit, zcela jistě jsme něco přehlédli.
 • Co se při prvním stěhování ztratí, při druhém se objeví.
 • Ať už práci v domácnosti rozdělíte jakkoliv, tomu druhému vždy připadne ta lehčí půlka.

Zdroj: www.tv-pohoda.cz

TV pohoda č. 29/2016
TV pohoda č. 29/2016

Webhosting

www.webzdarma.cz

Statistika TOPlist (od 19.3.2012)

TOPlist